Velkommen til idræt og kultur i TJELECENTERET

Klik og find alle vores aktiviteter

Formandens beretning

Formandens beretning 2019                    Ørum den 28. april 2019

Så er det igen tid til en beretning over året der gik. For TC har det – som I husker – været et helt særligt år, fordi vi i januar kunne fejre 10 års jubilæum. Forberedelserne til jubilæet har fyldt meget for en del af os i årets løb – det vil jeg komme tilbage til senere.

Men det vigtigste er jo dagligdagen med alle de aktiviteter, som vore brugere har gang i. Her har vi både store aktiviteter som gymnastik, håndbold og badminton – men også spændende nye aktiviteter som E-sport.

Økonomi:

I år har vi igen været i stand til at generere et overskud, i år dog kun på 9.000,- kr – Det er vel OK – TC skal ikke give overskud eller afkast til nogen ejere – men vi vil gerne have lidt overskud, som kan investeres i den fortsatte forbedring af TC.

Samarbejdet med brugerne i Idrætsforeninger og Beboerforening:

Jeg oplever fortsat, at der er et godt samarbejde og en god dialog mellem de foreninger I repræsenterer og TC, og det vil i hverdagen sige Peter og Niels K.

Det vigtige i at holde en god dialog var netop årsagen til at vi for nogle år siden begyndte at lave et årligt fællesmøde, hvor foreningernes bestyrelser kan mødes med TC’s bestyrelse og Peter for at stille spørgsmål og ikke mindst for at drøfte på tværs af foreningerne, hvordan vi bedst arbejder sammen.

Jeg oplever at disse møder har været en succes, og at de er med til at skabe fælles forståelse og give et godt grundlag for samarbejde. I år holder vi dette møde tirsdag d. 6 maj kl 19.30 med FIF, ØIF og ØB som bruger os mest – HUSK tilmelding til Peter.

2018 var året hvor vi samme med Ørum IF fik gang i E-sport. ØIF har indkøbt maskiner, skærme, stole mm, de unge har selv malet, og vi har sørget for lokale, alarm, forsikring mm.

Formålet er at få – især de unge –

  1. ud af deres huler når de spiller på deres PC,
  2. gøre det i et fællesskab
  3. kombinere det med fysisk aktivitet

Og det er blevet til et 3-4 hold, heraf én for voksne mænd!!

I vinterferien havde Peter gang i hoppeborge til stor fornøjelse for byens børn. Der har været hundeudstilling, og efter sommerferien indendørs petanque – så heldigvis sker der hele tiden noget nyt.

Ved Molfoør satte Per – bakket op af TC – gang i Slusen – et tiltag for at gøre det mere attraktivt for nye at flytte til byen. Foreninger og forretningsdrivende bakkede op med gode tilbud til en kurv, som løbende skulle overrækkes til alle nye i byen.

Men, men for en gang skyld måtte vi give op – dem der havde lovet at fortælle om alle de adresser, hvor der flyttede nye i byen, ville ikke pga. den nye persondata forordning, så vi måtte med blødende hjerte opgive det gode formål.

10 års jubilæet

I januar fejrede vi, at det lykkedes at få lavet dette nye samlingssted i Ørum. Det startede fredag 25. januar, hvor dagplejerne, børnehaven, skolen og SFO’en hyggede sig med en masse aktiviteter, der passede til børnene i de forskellige aldre – mere end 200 i alt. Mange voksne fra de 4 kommunale ’institutioner’ havde gjort en stor indsats for at lave en særlig spændende og aktiv dag for børnene. Men ikke nok med det – også en masse elever fra skolen, som er blevet uddannet til junioridrætsledere hjalp med at gøre det til en god dag for de mindre kammerater.

Det fortsatte om lørdagen i fællesskabets ånd, hvor vi var samlet på tværs af kulturelle indslag og alle mulige slags idræt, som plejer at foregå her i huset.

Vi var spændte på hvor mange der ville deltage så det var dejligt at se huset fuld af aktivitet lige fra morgenkaffen. Også dejligt at jer fra foreningerne bakkede op under forberedelserne og på sørgede for, at der var gang i en masse aktiviteter.

Det var også flot at Andelskassen, Ringkjøbing Landbobank, Ørum Bageri, Ullits og Winter og Vammen Kro sponserede en del af mad og underholdning. Apropos underholdning, så blev det også til en sjov aftenfest, hvor revy-holdet gav os gamle i bestyrelsen det glatte lag.

Målet var at fejre fællesskabet omkring TC med alle i Ørum – det synes vi selv lykkedes og oven i købet hvilede arrangementet i sig selv bla. takket være de nævnte sponsorer.

Til sidst en stor tak til dig Peter. Tak for at du har trukket et stort læs mht, jubilæet.

Og tak for næsten 10 år – det bliver nu først 10 år til oktober.

Du prøver så godt du kan at lære ALLE OS BRUGERE at passe på stedet,

du gør en indsats for at TC bliver brugt meget og det betyder at vi har en fornuftig økonomi, så vi hele tiden kan forbedre TC.

Og hvad så fremover.

Ja – næste udvidelse er i fuld gang, nemlig byggeri af et større køkken til Forsamlingshuset. Ikke mindst fordi jer i Beboerforeningen længe har talt meget varmt for dette. Nu kommer det – allerede til sommer. Carsten fortæller om de konkrete planer senere.

I TC har vi også et andet projekt, vi længe har talt om – nemlig en udvidelse af cafeen, så der bliver bedre samspil med stadion og også gerne med plads til et klublokale til fælles brug for de forskellige foreninger og deres afdelinger.

Det næste nye vi forventer, er etablering af en udendørs legeplads. Den kom frem som et af de 5 største ønsker i pilotprojektet mellem Viborg Kommunen og os borgere i Ørum. Den bliver til glæde for de mindre børn (især op til ca. 7 år) når de er

  • med større søskende til arrangementer på stadion,
  • til fest i TC
  • med dagplejen i TC
  • med BH, skole eller SFO i TC

Peter og jeg sidder i styregruppen for hele Pilotprojektet og vi sidder i en arbejdsgruppe sammen med 3 yngre mødre/dagplejmor, der arbejder på at få legepladsen etableret. Jeg har netop søgt kommunen om 100.000 kr og TC har bevilget op til 50.000 kr. Vi afventer finansiering fra kommunen og evt. andre fonde – men jeg håber og tror, at vi får lavet noget i 2019 – afhængig af hvor mange penge vi kan skaffe kan vi evt. lave det i etaper.

Styregruppen oplever et fantastisk konstruktivt samarbejde med kommunens medarbejdere og politikere. Dem der hørte Johannes Vesterbys tale ved jubilæet oplevede at Ørums Midtbyplan, herunder Tjelecenteret, blev rost til skyerne, ja nærmest skamrost med ordene at projektet med midtbyplan i Ørum nærmest kunne være alle Midtbyplaners moder, så jeg er sikker på, at det nok skal føre til udvikling og gode tiltag hen ad vejen.

Plan 2020:

Carsten vil fortælle om de næste skridt i 2020 planen i et senere punkt.

Under det punkt vil vi også rigtigt gerne diskutere med Jer, der repræsenterer vore brugere, hvordan vi fortsat kan udvikle TC og især hvilke aktiviteter der kan være spændende for jer i fremtiden – altså inspiration til en 2025 plan som vi vil arbejde på i det kommende år.

Jeg er glad for, at vi har en så god en økonomi, at det nok fortsat kan lade sig gøre at

videreudvikle vores fælles sted.

Tak igen til Peter og Niels Kristian for et rigtig godt stykke arbejde.

Tak til bestyrelsen, for deres entusiasme i endnu et år – nu må vi se om nogen af os kan blive genvalgt på vejen med 40 års jubilæet i 2049- som det gæve revyhold truede os med ved jubilæet.

Christian Friis Børsting

Formand
Adresse

Tjelecenteret
Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele
   
CVR 30215702

 

 


Kontakt

Centerleder
Kristian Steffensen
Mobil: +45 2117 2597
Email: kristian@tjelecenteret.dkFoulum IF

Formand 
Morten Otte
Mobil: +45 2048 8432
Email: mortenotte@hotmail.com
CVR 29566011


Ørum IF

Formand                       
Morten Dam Rasmussen
Mobil: +45 2515 2755
Email: formand@orum-if.dk

CVR 27951015


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk