Velkommen til idræt og kultur i TJELECENTERET

Klik og find alle vores aktiviteter

Udlejnings pjece

Lejebetingelser:

- Lejer skal være over 22 år.

- Lejen omfatter vand, varme, gas, service og rengøring.

- Ødelagte glas, service skal betales.

  Glas koster 10 kr., tallerkener m.v. koster 30 kr. pr. stk.
   OBS Henvendelse til Kristian for betaling

- Andre skader på forsamlingshuset skal betales.

  Regning fra håndværker fremsendes.

-I de tilfælde hvor rengøringen skal bruge mere end den

  normalt afsatte tid, sendes regning på ekstra rengøring
  på 500 kr. pr. time (afsat ca. 2,5 time)

Forefindes i huset:

- Sæbe til opvaskemaskine

- Opvaskemiddel

- Toiletpapir (ekstra i højskab i køkken)

- Håndklæder og sæbe på toiletterne

Medbring selv:

- Viskestykker/karklude

- sorte sække til affald (skal sorteres)

- Evt. håndklæder til brug i køkkenet

  Papirhåndklæder findes i køkkenet.

- Emballage til evt. madrester osv.

Problemer: Se tlf. nr. på opslag i køkkenet ang. hvem du skal kontakte.

Vi forventer efter udlejningen:

Forsamlingshuset og udenfor:

- at der er ryddet op overalt, overflader aftørt og gulv klar til vask.

- at alt affald er fjernet (fra plæne/legeplads osv.)

   Affald skal i containere, der står ved indhak ved 

   Forsamlingshuset. Der er skilte over hver container med hvad der
   må komme i. Dåser/flasker smides i samme container.

- at der er slukket for lyset i hele forsamlingshuset.

- at alle døre låses, når man forlader huset (køkken samt yderdør).

  Husk de 2 døre i køkkenet skal låses manuelt!

Køkken

- at komfur, køleskab, ovne, kaffemaskine og opvaskemaskine er    

   rengjort. Se diverse vejledninger.

- at service, skåle, fade m.m. er vasket og sat på plads.

   obs. at tingene sættes på de rigtige pladser, se etiketter.

- at glassene/bestik er tørret af inden, de sættes på plads.

- at køkkenborde m.m. er rengjort og at gulvet er fejet.

- husk at tømme kaffemaskinen for både vand og kaffe.

- husk at tømme opvaskemaskinen for vand og rengøre de 2 riste.

- husk at slukke for ventilationen

- husk at slukke for våge flammen på komfuret, se vejledning!

Salen

- at alle borde, stole, hynder er sat på plads.

- at borde og stole er rengjorte, borde på undersiden også,    

  inden de sættes på plads.

- 10 stole i hver stak og ca. 10 borde på hver vogn

 - at gulvet er fejet, bred blå moppe står i depotrum, andet aftales med Kristian

EJ TILLADT I FORSAMLINGSHUS/UDENFOR:

Konfetti er ikke tilladt hverken indenfor eller udenfor, der må ikke bruges røgkanon i forsamlingshuset, da den aktiverer brandalarmen, overholdes dette tillægges der et tillæg på 1500,-

Ligeså er adgang til taget forbudt!

Låsesystem:

Dørene i forsamlingshuset låses op ved at føre nøglechippen

hen over den scanner, der sidder ved døren. Når lyset skifter farve, er alarmen slået fra og døren er åben, så rør venligst ikke ved andet. Lås op ved yderdør og ved køkken, så er hele forsamlingshuset låst op. 

 

VELKOMMEN TIL

ØRUM

FORSAMLINGSHUS

 

 

 
 

 

 

 

FFF at låse døren føres nøglechippen hen over scanneren 3 gange hurtig efter hinanden. Så kommer der en hyletone og lyset skifter farve til rød. Så er døren låst og alarmen er slået til.

Husk at låse dørene fra køkkenet og ud manuelt, da de ikke er på låse systemet. Husk også at slå låsen til på døren mellem køkken og sal.

 

Ang. brandfare:

Ved brand forlad forsamlingshuset via flugtveje.

Det er lejers ansvar:

- at flugtveje ikke blokeres

- at orientere sig om brandsluknings materiel

  (findes i forgang og i salen)

- at læse opslaget i salen ang. brand.

Rygning:

Der må ikke ryges i forsamlingshuset, dette kan gøres udenfor på terrasse.

Der er skiltet med rygehjørne ved det nord-østlige hjørne ved forsamlingshus

Husk at aflevere forsamlingshuset i samme stand som, da du modtog det.                                          

                              

                                      
Adresse

Tjelecenteret
Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele
   
CVR 30215702

 

 


Kontakt

Centerleder
Kristian Steffensen
Mobil: +45 2117 2597
Email: kristian@tjelecenteret.dkFoulum IF

Formand 
Morten Otte
Mobil: +45 2048 8432
Email: mortenotte@hotmail.com
CVR 29566011


Ørum IF

Formand                       
Morten Dam Rasmussen
Mobil: +45 2515 2755
Email: formand@orum-if.dk

CVR 27951015


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk